ანტიგონე

“მე მარტო მივდიოდი გზაზე , ჩემი ფეხის ხმა ყრუდ გაისმოდა სიჩუმეში, მე კი მრცხვენოდა, რადგან ვიცოდი, ის არ ვიყავი, ვისაც უცდიდნენ”. მოსთქვამს ანტიგონე და მიდის იმ საზოგადოების წინააღმდეგ, რომელსაც არწმუნებენ […]

Read Article →

Georges Méliès – ეკრანის მოგვი

სინემატოგრაფიის არსებობის პერიოდში შესამჩნევი გახდა კინოს რეალისტურ–დოკუმენტური არსი, იგი შემთხვევითი ადამიანების ბუნებრივ გარემოში, დეკორაციების გარეშე გადაღებისას გამოიხატა. მოინიშნა სადადგმო პირობითობა და კომიკური საწყისი სურათში „გაწუწული მებაღე“, მაგრამ ყოველივე ზემოთთქმული ძირითადად […]

Read Article →